Филип Јанацковић

Број борби:

8

Број победа:

3

Број  пораза:

4

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Нбгд Блокови

Рег. бр:

127/20
Датум рођења:
8. новембар 2004. 16:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
ОМЛАДИНЦИ
Категорија:
75