Јабабу Мајиду

Број борби:

33

Број победа:

23

Број  пораза:

10

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Сомбор

Рег. бр:

4614
Датум рођења:
16. октобар 1998. 15:00:00
Пол:
М
Узраст:
СЕНИОРИ
Категорија:
91