Стефан Новаков

Број борби:

1

Број победа:

1

Број  пораза:

0

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Професионалац Панчево

Рег. бр:

48/20
Датум рођења:
22. децембар 2008. 16:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
КАДЕТИ
Категорија: