Става Стевановић

Број борби:

23

Број победа:

16

Број  пораза:

7

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Грејтест

Рег. бр:

378/18
Датум рођења:
27. јануар 2006. 16:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
ЈУНИОРИ
Категорија:
80