Сања Митић

Број борби:

6

Број победа:

Број  пораза:

ШУМАДИЈСКИ
Регион:
Клуб:
Чачак

Рег. бр:

Датум рођења:
такмичар
Пол:
Ж
Узраст:
ЈУНИОРКЕ
Категорија:
50