Сандра Брил

Број борби:

16

Број победа:

Број  пораза:

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Чарнок -Врбас

Рег. бр:

169
Датум рођења:
29. септембар 2001. 15:00:00
такмичар
Пол:
Ж
Узраст:
СЕНИОРКЕ
Категорија: