Новак Живковић

Број борби:

0

Број победа:

0

Број  пораза:

0

ЈУГОИСТОЧНИ
Регион:
Клуб:
БК "ВИТЕЗ" -Ниш

Рег. бр:

104/22
Датум рођења:
26. септембар 2011. 15:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
ПИОНИРИ
Категорија: