Никола Пепић

Број борби:

8

Број победа:

1

Број  пораза:

5

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Црвена Звезда

Рег. бр:

109/20
Датум рођења:
18. децембар 2008. 16:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
КАДЕТИ
Категорија: