Михаило Веселовић

Број борби:

8

Број победа:

1

Број  пораза:

2

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Белка

Рег. бр:

25/20
Датум рођења:
12. август 2009. 15:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
КАДЕТИ
Категорија: