Милош Пахла

Број борби:

52

Број победа:

20

Број  пораза:

32

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Лозница

Рег. бр:

3529
Датум рођења:
5. децембар 1993. 16:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
СЕНИОРИ
Категорија:
67