Милош Вадаш

Број борби:

1

Број победа:

1

Број  пораза:

0

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Сомбор

Рег. бр:

4479
Датум рођења:
18. септембар 1994. 15:00:00
такмичар
Пол:
М
Узраст:
СЕНИОРИ
Категорија: