Мила Катић

Број борби:

0

Број победа:

0

Број  пораза:

0

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Димке

Рег. бр:

61/01
Датум рођења:
8. март 2011. 16:00:00
такмичар
Пол:
Ж
Узраст:
ПИОНИРКЕ
Категорија: