Мартина Дрча

Број борби:

0

Број победа:

0

Број  пораза:

0

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Словен-Рума

Рег. бр:

227
Датум рођења:
30. децембар 2009. 16:00:00
такмичар
Пол:
Ж
Узраст:
КАДЕТКИЊЕ
Категорија: