Андреј Јордовић

Број борби:

2

Број победа:

1

Број  пораза:

1

БЕОГРАДСКИ
Регион:
Клуб:
Димке

Рег. бр:

88/21
Датум рођења:
14. новембар 2007. 16:00:00
Пол:
М
Узраст:
ЈУНИОРИ
Категорија: