Александар Риферт

Број борби:

3

Број победа:

0

Број  пораза:

3

ВОЈВОДИНА
Регион:
Клуб:
Словен-Рума

Рег. бр:

4567
Датум рођења:
9. септембар 2007. 15:00:00
Пол:
М
Узраст:
ЈУНИОРИ
Категорија:
75