top of page

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ КЛУБОВА
ПРАВИЛНИК О НАЦИОНАЛНИМ СЕЛЕКЦИЈАМА
ПРАВИЛНИК О ОДЛИКОВАЊИМА
ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА
МЕДИЦИНСКА ЗАШТИТА СПОРТИСТА
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК БОКСЕРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
УВОД У СПОРТСКА ПРАВИЛА
ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК БОКСЕРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У БОКСУ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧЊАЦИМА У БОКСУ И СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
bottom of page